SUN MON TUE WED THURS FRI SAT
               
    24 Xmas 25   26   27 FTFP 28   29   30
  @NYJ       NYJ@Cle    
               
          v.CoppinSt    
                             
  NYE 31                        
    1   2   3   4   5   6
v.SF              
        @Cle   @Cle v.NYK
      @Pit v.NJD   v.NC  
        v. Pur                  
  7   8   9   10   11   12   13
             
(v.Dal) v.OkC   @Ind     @Atl
v.LAK       v.Sea   v.NYR
@Min               v. Mich          
Jan   14 MLK Dy 15   16   17   18   19   20
             
  v.Det     @NYK   vSAS
@NYR   v.Ana   v.StL   @?
@Ill           @NW              
  21   22   23   24 FTFP 25   26   27
             
v.Den   v.Min v.Uta     @Det
    @Min @Col     @Dal
  v.MSU           @Iowa           v.Neb  
    28   29   30   31            
            1   2   3
    @SAS   v.LAC      
            vMia  
                       
                          @MSU  
    4   5   6   7   8   9   10
               
  vPhx     vCle   @Bos vPhi
      vMon   @Fla   @Bos
          v.Rut               @OSU  
Feb   11   12   13 P+C rpt ? 14   15   16   17
             
SuperbOwl @Dal   @NOP      
v.Van   vCol       @Mon
            v.Iowa #3         v.Ill  
  18 PresDy 19   20   21 FTFP 22   23   24
             
ASG       @Den @OkC  
    v.NYJ   @Tam   @Fla
        @Wisc                  
  25   26   27   28 Tacos 29        
      v.Bos     1   2
v.Cle   v.GSW   @LAL    
  v.Ota @Det     @LAC  
@Rut           v.NW       v.Phi  
                             
    3   4   5   6   7   8   9
v.Mia           @Hou
  @Uta   v.Orl   v.Cha  
v.Arz       @Pit   v.Chi
v.Ind                          
Mar   10   11   12   13   14   15   16
             
@Mia   @Mem   @Hou v.NYM @Chi
  @Wpg   @Edm     @Van
@PSU           B1G   B1G   B1G   B1G  
  17   18   19   20   21   22   23
v.NYM         @Hou  
v.Bos   v.Hou   v.Sac   v.Tor
@Cgy     v.Tor   v.Car  
B1G                          
  24   25   26   27 FTFP 28   29   30
    Futures        
  @Chi   v.Bkn   v.Det  
v.Wpg   v.Det     @Tor  
                @Cin       @Cin #9
  31                        
    1   2   3 NATS 4   5   6
v.Mia            
    v.Mil v.LAL   v.Por  
  @Cin     @Buf   v.Pit @Car  
      v.Pit       v.Pit   v.Pit   v.Phi   v.Phi  
  7   8   9   10 BCH 11   12   13
             
@Tor   @Min     v.Chi  
v.Ota   @Det   @Buf   v.Tam
v.Phi   @SF   @SF   @SF     #1 @Oak   @Oak  
Apr   14   15   16   17   18   19   20
             
@Bos            
  v.Bos @Phi        
@Oak   @LAD   @LAD   @LAD       v.Hou   v.Hou  
  21   22   23   24 FTFP 25   26   27
             
             
             
v.Hou       v.LAD   v.LAD   v.LAD   @Mia   @Mia  
  28   29   30                
        1   2   3   4
             
             
@Mia   @Mia   @Tex          
              @Tex   @Tex   v.Tor   v.Tor  
  5   6   7   8   9   10   11
             
             
             
v.Tor       v.Bal   v.Bal       @Bos   @Bos  
May   12   13   14   15   16   17   18
             
             
             
@Bos   @CWS   @CWS   @CWS       @Phi   @Phi  
  19   20   21   22 FTFP 23   24   25
             
             
             
@Phi #2 v.Min   v.Min   v.Min       v.Sea   v.Sea  
  26 MemDy 27   28   29 Tacos 30   31    
              1
             
             
v.Sea   @Atl   @Atl   @Atl   @Atl   @Cle    
                          @Cle  
    2   3   4   5   6   7   8
               
               
               
  @Cle   v.NYM   v.NYM   v.NYM   v.Atl   v.Atl   v.Atl  
Jun   9   10   11   12   13   14   15
             
             
             
v.Atl       @Det   @Det   @Det #4 v.Mia #E v.Mia  
  16   17   18   19   20   21   22
             
             
             
v.Mia       v.Ari   v.Ari #7 v.Ari   @Col   @Col  
  23   24   25   26   27   28   29
             
             
             
@Col   @SnD   @SnD   @SnD       @TB   @TB  
  30                        
    1   2   3 IndepDy 4   5   6
             
             
@TB              
      v.NYM   v.NYM   v.NYM   v.NYM   v.StL   v.StL  
  7   8   9   10   11   12   13
             
             
             
v.StL   v.StL   v.NYM   v.NYM   v.NYM   v.Mil   v.Mil  
Jul   14   15   16   17   18   19   20
             
             
             
v.Mil       ASG           v.Cin   v.Cin  
  21   22   23   24 FTFP 25 OLY 26 OLY 27
             
             
             
v.Cin       v.SnD   v.SnD   v.SnD   @StL   @StL  
OLY 28 OLY 29 OLY 30 OLY 31            
        OLY 1 OLY 2 OLY 3
             
             
@StL   @Ari   @Ari   @Ari        
                      v.Mil   v.Mil  
OLY 4 OLY 5 OLY 6 OLY 7 OLY 8 OLY 9 OLY 10
             
             
             
v.Mil   v.SnF   v.SnF   v.SnF   v.SnF   v.LAA   v.LAA  
Aug OLY 11   12   13   14   15   16   17
             
             
             
v.LAA       @Bal   @Bal   @Phi   @Phi   @Phi  
  18   19   20   21 FTFP 22   23   24
             
             
             
@Phi       v.Col   v.Col   v.Col   @Atl   @Atl  
  25   26   27   28 Tacos 29   30   31
            v.Uconn
v.NE            
             
@Atl   v.NYY   v.NYY   v.NYY       v.CHC   v.CHC  
                             
  1 LabDy 2   3   4   5   6   7
            v.MSU
             
             
  v.CHC       @Mia   @Mia   @Mia   @Pit   @Pit  
Sep   8   9   10   11   12   13   14
            2UVa
@TB            
             
@Pit       v.Atl   v.Atl #C v.Mia   v.Mia   v.Mia  
  15   16   17   18   19   20   21
            v.Villa
v.NYG            
             
  v.Mia   @NYM   @NYM   @NYM   @CHC   @CHC   @CHC  
  22   23   24   25 FTFP 26   27   28
            @Ind
  @Cin          
             
  @CHC       v.KC   v.KC   v.KC   v.Phi   v.Phi  
  29   30                    
      1   2   3   4   5
@Ariz            
             
  v.Phi                
                        #J    
  6   7   8   9   10   11   12
            v.NWU
v.Cle            
             
                           
Oct   13   14   15   16   17   18   19
            v.USC
@Bal            
             
              #B            
  20   21   22   23 FTFP 24   25   26
            @Minn
v.Car            
             
                          #6
    27   28   29   30 Tacos 31        
              1   2
v.Chi            
             
                       
                             
    3   4   5   6   7   8   9
              @Ore
  @NYG            
               
      v.Man               v.MtStM      
Nov   10   11   12   13   14   15   16
            v.Rut
v.Pit       @Phi    
             
    v.Fl A&M               v.Marq      
  17   18   19   20   21   22   23
            v.Iowa
             
             
          v.Canis #5                
  24   25   26   27 Thanks 28   29   30
            @PSU
v.Dal            
             
              v.Bucknell              
                             
    1   2   3   4   5   6   7
             
v.Ten            
             
v. AlcSt #8                        
Dec   8   9   10   11   12   13   14
             
             
             
                           
  15   16   17   18   19   20   21
             
@NOr            
             
        v.St.Fr                  
  22   23   24 Xmas 25 FTFP 26   27   28
             
v.Phi           @Atl?
             
                        v.UMES  
    29   30 NYE 31                
        1   2   3   4
@Atl?            
             
                   
                           
  5